چکمه ایران توافق آمریکا ایرانی اقتصادی

چکمه: ایران توافق آمریکا ایرانی اقتصادی تحریم ها لغو تحریم کنگره آمریکا دستاوردهای برجام

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه شرح شیوه تازه برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی شرح شیوه تازه برگزاری مصاحبه دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی را اعلام کرد. 

شرح شیوه تازه برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

شرح شیوه تازه برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

عبارات مهم : اسلامی

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی شرح شیوه تازه برگزاری مصاحبه دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر امیررضا شاهانی مدیر مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به شرح شیوه تازه برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: در سالهای گذشته دو شیوه متفاوت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است هست. یکی از آنها شیوه متمرکز و دیگری شیوه استانی بود.

وی افزود: در شیوه مصاحبه متمرکز، متقاضیان ورود به دوره دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی باید جهت مصاحبه به پایتخت کشور عزیزمان ایران می آمدند که این شیوه منطقی و قابل قبول نبود، آیا که واحدهایی که می خواهند دانشجوی دکتری جذب کنند باید بتوانند به صورت مستقل با متقاضیان خود مصاحبه کنند. در شیوه استانی نیز متقاضیان ورود به مقطع دکتری در واحدهای یک استان جهت مصاحبه به مرکز استان مراجعه می کردند.

شرح شیوه تازه برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

دکتر شاهانی با اشاره به معایب شیوه متمرکز مصاحبه دکتری، گفت: در این شیوه، سفر داوطلبان به پایتخت کشور عزیزمان ایران خطرات و هزینه هایی جهت متقاضیان در پی داشت. همین طور در بررسی ها مشخص شد شرایط تمام استان ها از لحاظ تعداد دانشجو، اعضای هیات علمی و… تفاوت دارد و بهتر است خود واحدها مصاحبه ها را انجام دهند.

وی با بیان اینکه معایب و مزایای شیوه مصاحبه دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی بررسی شد و بر مبنای آشنایی مزایا و معایب، جمع بندی انجام شد، گفت: بر این اساس، یک شیوه سوم در دانشگاه برنامه ریزی شد که از سال آینده به اجرا در خواهد آمد. در این شیوه تلاش شده است معایب شیوه های قبلی برطرف و مزایای آنها را پوشش دهد، به این صورت که دانشگاه آزاد اسلامی طبق سند آمایش آموزش عالی به 10 منطقه تقسیم شده است و در هر منطقه چند استان جای گرفته هست، بنابراین متقاضیان ورود به مقطع دکتری در واحدها می توانند به این مناطق 10 گانه جهت مصاحبه مراجعه کنند.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی شرح شیوه تازه برگزاری مصاحبه دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی را اعلام کرد. 

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: این شیوه کمک می کند تا واحدهای استان های مجاور بتوانند با استفاده از اعضای هیات علمی و امکانات یکدیگر، مصاحبه های دکتری را با کیفیتی مطلوب تر انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه مصاحبه آزمون دکتری 50 درصد نمره کل داوطلب را مشمول بر می شود، گفت: این عنوان اهمیت مصاحبه را نشان می دهد. شیوه تازه برگزاری مصاحبه کنکور دکتری از مهرماه سال 97 اجرایی خواهد شد.

ارتقای کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی در دستور کار است

شرح شیوه تازه برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

دکتر شاهانی در ادامه با اشاره به اولویت ها و برنامه های مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی جهت سال 97 گفت: ما از ابتدای ورود، یک اصل مهم را سرلوحه امور قرار دادیم و آن ارتقای کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی بود که از سیاست های اعلام شده است مسئولان دانشگاه هست. این اصل در سال آینده نیز مدنظر خواهد بود.

وی با اشاره به پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی، خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته پذیرش بدون آزمون در دانشگاه مرسوم بود. بر این اساس هنگامی که ظرفیت های رشته محل ها باز می شد، هر داوطلبی که سریعتر به سایت واحد مراجعه می کرد، می توانست در آن رشته عضویت کند که بسیار غیرمنطقی بود.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی شرح شیوه تازه برگزاری مصاحبه دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی را اعلام کرد. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، وی افزود: طبق برنامه ریزی ها و سیاست های جدید، از این بعد پذیرش بر مبنای سوابق تحصیلی در دستورکار قرار گرفت. طبیعتاً جهت این کار سامانه ای که سوابق تحصیلی متقاضیان را پردازش کند، مورد نیاز بود که با موفقیت طراحی و راه اندازی شد. اهمیت این عنوان زمانی آشکار می شود که بدانیم 96 درصد پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی، پذیرش بدون کنکور است و تنها 4 درصد از طریق شرکت سنجش انجام می شود، بنابراین این امر در ارتقای کیفیت تاثیر به سزایی داشت.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت در حوزه های دیگر از جمله برگزاری آزمون ها، ابلاغ و تدوین آیین نامه ها، حوزه آموزشی و… نیز انجام شده است که ثمرات آن در آینده مشخص خواهد شد.

شرح شیوه تازه برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

واژه های کلیدی: اسلامی | استانی | برگزاری | دانشگاه | پذیرش دانشجو | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs